Plus oczekuje na zgodę pozostałych operatorów na wprowadzenie nowych stawek MTR

We wtorek 18 grudnia br. Polkomtel Sp. z o.o. wysłał do wszystkich operatorów projekty Aneksów do Umów IC zmierzające do wprowadzania od 1 stycznia 2013 r. stawki MTR w wysokości 0,0826. Potwierdza to wolę operatora sieci Plusa dobrowolnego wdrożenia do współpracy międzyoperatorskiej obowiązków regulacyjnych, których termin obowiązywania wyznaczony został na pierwszy dzień przyszłego roku.


Podpisany przez Plusa, Aneks do Umowy IC, zgodnie z decyzją SMP wprowadzający od 1 stycznia 2013 r. stawkę 0,0826 zł/min, został również doręczony do operatora sieci Play. Polkomtel oczekuje teraz na podpisanie tego aneksu ze strony P4, co oznaczałoby likwidację dotychczasowej asymetrii na korzyść P4 i wprowadzenie od nowego roku symetrycznej stawki MTR w wysokości zgodnej z decyzjami SMP.

Written by: vod

3 komentarze Added

Join Discussion
  1. Jaś 21-12-2012 |
    Póki co z Plusa na Kartę do Play mamy ceny jak na 0-700, z 90gr/min. Dziękujemy Ci Plusie,
  2. Daniel 21-12-2012 |
    73 grosze kolego, a i przeglądnij cennik innych sieci jak bardzo od tej kwoty odbiega...
  3. Daniel 21-12-2012 |
    Tfu. Zresztą podwyższona stawka mtr a w związku z tym kwota za połączenie do play to przecież decyzja UKE a nie Plusa, a ja się daję trollować ;) ech :P

Leave Your Reply