Roaming Regulowany – OFERTA NA KARTĘ

Obszar zastosowania RLAH (Roam Like At Home)
• kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, ich terytoria zależne: Gibraltar, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion
• kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:Islandia, Liechtenstein, Norwegia

Podstawa prawna:
Zasady świadczenia usług w Roamingu Regulowanym określone są między innymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 172/10 ze zmianami).
OFERTA NA KARTĘ

I. POŁĄCZENIA
• 100 minut na poł. wykonane i odebrane na numery państw objętych RLAH
– pod warunkiem, że masz aktywny płatny pakiet/promocję typu no-limit do wszystkich krajowych sieci.
• Dopłata UKE – po wyczerpaniu pakietu 100 minut:
– 0,03 zł / 1 min wykonanego połączenia głosowego,
– 0,03 zł / 1 min odebranego połączenia głosowego.
• dopłaty FUP*:
– 0,16 zł / 1 min wykonanego połączenia głosowego,
– 0,04 zł / 1 min odebranego połączenia głosowego.

*Polityka Uczciwego Korzystania (FUP) 
– W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym.
Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
1) korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 –miesięcznego okresu obserwacji, lub
2) długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
3) aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.

II. SMS/MMS
• 0 zł – jeśli posiadasz krajowy pakiet SMS/MM lub promocję typu no-limit, to wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS/MMS na numery państw objętych RLAH będzie bezpłatne (lub w ramach posiadanego pakietu)
• dopłata UKE – nie dotyczy
• dopłata FUP*:
– 0,05 zł /1 SMS
– 0,03 zł/ 1 MMS
UWAGA! korzystanie z MMS na większości telefonach wiąże się z włączeniem transmisji danych. Może to spowodować uaktywnienie niektórych aplikacji (np. FB ściągnie powiadomienia), co zostanie rozliczone jak połączenia z Internetem (patrz niżej)

*Polityka Uczciwego Korzystania (FUP) 
– W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym.
Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
1) korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 –miesięcznego okresu obserwacji, lub
2) długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
3) aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.

III. INTERNET
• 0,5 GB , który otrzymasz pod warunkiem, że posiadasz aktywny płatny pakiet* internetowy z lejkiem.
* jeśli masz darmowy pakiet internetowy (np. w ramach bonusu za doładowanie) wówczas na terenie UE nie otrzymasz żadnego pakietu danych.

• dopłata UKE – po wyczerpaniu pakietu 0,5 GB
– 3,73 zł / 1 GB (co daje 0,00364 zł / 1 MB)
Opłaty za pobranie i wysłanie danych naliczane są rozdzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym) za każdy rozpoczęty 1 KB.
Dopłata ta obejmuje transfer w ramach orzymanego Limitu Roamingowego Data.
Limit Roamingowy Data zależy od kosztu krajowego pakietu data (lub łączonego).
___________________________________________
|_Koszt pakietu DATA__|__Limit Roamingowy__|
|_________0_zł________|________0_GB________|
|_________5_zł________|_______0,42_GB______|
|________10_zł________|_______0,83_GB______|
|________15_zł________|_______1,25_GB______|
|________20_zł________|_______1,67_GB______|
|________25_zł________|_______2,09_GB______|
|________30_zł________|_______2,50_GB______|
|________35_zł________|_______2,92_GB______|
|________40_zł________|_______3,34_GB______|
|________45_zł________|_______3,76_GB______|
|________50_zł________|_______4,17_GB______|
|________55_zł________|_______4,59_GB______|
|________60_zł________|_______5,01_GB______|
|________65_zł________|_______5,43_GB______|
|________70_zł________|_______5,84_GB______|
|________75_zł________|_______6,26_GB______|
|________80_zł________|_______6,68_GB______|
|_______100_zł________|_______8,35_GB______|
|_______150_zł________|______12,52_GB______|
|_______200_zł________|______16,70_GB______|

UWAGA!
– jeśli płacisz za pakiet inną kwotę niż w tabeli powyżej, to wielkość Limitu roamingowego DATA jest ustalana w następujący sposób: pakiet 427,5 MB pomnożony zostaje przez każde uiszczane 5 zł
– Limit Roamingowy Data nie może być większy od krajowego. Jeśli by tak się zdarzyło, to Limit Roamingowy będzie równy krajowemu.

• dopłata FUP* – po wyczerpaniu Limitu Roamingowego DATA
– 0,03 zł / 1 MB
Opłaty za pobranie i wysłanie danych naliczane są rozdzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym) za każdy rozpoczęty 1 KB.
*Polityka Uczciwego Korzystania (FUP)
– W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z Roamingu Regulowanego Polkomtel jest uprawniony do naliczania dodatkowych opłat za usługi w Roamingu Regulowanym.
Za niewłaściwe lub niestandardowe korzystanie z usług w Roamingu Regulowanym uznaje się:
1) korzystanie przez Abonenta z Roamingu Regulowanego wykraczające poza okresowe podróże, tj. polegające na przeważającym korzystaniu przez Abonenta z Roamingu Regulowanego oraz obecności Abonenta w państwach objętych Roamingiem Regulowanym przez więcej niż połowę 4 –miesięcznego okresu obserwacji, lub
2) długi okres nieaktywności w Polsce karty SIM użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie, w Roamingu Regulowanym, lub
3) aktywowanie i korzystanie kolejno z wielu kart SIM przez tego samego Abonenta w ramach Roamingu Regulowanego.

Dokumenty:
– Promocja europejska dla Abonentów Prepaid („Regulamin”)
– Regulamin Promocji “Pakiety UE” („Regulamin”)
– Cennik połączeń międzynarodowych i w Roamingu międzynarodowym (Na Kartę)Komentarze

Written by: Maciej Bukała