Tag Archives: okres rozliczeniowy

Pierwsza faktura i jej wysokość. Okresy rozliczeniowe. Faktury.

faktura555

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestie takie jak:

  • „zawyżona” pierwsza faktura,
  • cykle rozliczeniowe (okresy rozliczeniowe),
  • terminy wystawiania i płatności za faktury.