Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Decyzja regulacyjna dla Polkomtela

Obowiązki regulacyjne Polkomtela SA w zakresie zapewnienia pokrycia siecią telekomunikacyjną obszarów białych plam i małej gęstości zaludnienia.

W dniu 25 maja 2011 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zatwierdzającą szczegółowe warunki wykonywania obowiązku regulacyjnego ciążącego na Polkomtelu na mocy decyzji z dnia 29 września 2009 r., nr DART–SMP–6043-9/08(26) (zwanej dalej „Decyzją SMP 2009”).

W ramach uszczegółowienia obowiązku regulacyjnego operator zobowiązał się w szczególności do zapewnienia pokrycia siecią telekomunikacyjną obszarów, na których zapewnienie pokrycia siecią telekomunikacyjną jest z ekonomicznego punktu nieuzasadnione:
– tzw. białych plam – to znaczy miejsc, gdzie jest całkowity brak zasięgu sieci 2G,
– obszarów o małej gęstości zaludnienia, gdzie budowa pokrycia siecią 3G nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. 
Usługi mobilne są usługami o ogromnej wadze dla obywateli i przedsiębiorców. Telefonia komórkowa staje się istotnym substytutem stacjonarnej usługi telefonicznej i nabiera cech powszechności, zapewnia bezpieczeństwo, jest także użyteczna i wygodna w użytkowaniu, a komórkowy Internet uważany jest za przyszłość rynku telekomunikacyjnego, na którym z jednej strony użytkownicy są coraz bardziej mobilni, z drugiej zaś strony nie wszędzie dociera sieć przewodowa. Tym samym korzyści jakie osiągnie społeczeństwo z wydanej decyzji wpłyną niewątpliwie na poprawę jakości życia na obszarach do tej pory zaniedbywanych przez operatorów telekomunikacyjnych.

Prezes UKE wskazuje, iż od początku prowadzonych rozmów podkreślał, iż decyzja uszczegóławiająca warunki regulacyjne z uwagi na jej wpływ na pozostałych uczestników rynku, a w szczególności operatorów stacjonarnych i ich przychody, powinna być wydana za zgodą całego środowiska telekomunikacyjnego, podobnie jak Porozumienie zawarte w dniu 22 października 2009 r. z Telekomunikacją Polską. Należy wskazać, iż Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji stwierdziła, iż nie widzi przeszkód w wydaniu decyzji zatwierdzającej warunki o które wniósł Polkomtel.
źródło: UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x