Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

DOK z numeru 2601 dostępny w Sami Swoi

Klienci Sami Swoi mają dostęp do Działu Obsługi Klienta przy pomocy nowego numeru 2601.
Korzystanie z Usługi podlega jednorazowej opłacie równej opłacie za połączenie z Działem Obsługi Klienta Sami Swoi przy pomocy numerów 8877 lub 887018877, zgodnie z cennikiem usług z którego korzysta Abonent (1,97 z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia).Regulamin:

1. Promocja „Dostęp do DOK Sami Swoi za pomocą numeru 2601 ” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 („Polkomtel”) i jest skierowana do wszystkich Abonentów Sami Swoi2 („Abonenci”).

2. Promocja trwa od 15 kwietnia 2011 r. do odwołania.

3. W ramach Promocji Abonenci mają możliwość korzystania z Działu Obsługi Klienta Sami Swoi przy pomocy nowego numeru 2601 („Usługa”).

4. Korzystanie z Usługi podlega jednorazowej opłacie równej opłacie za połączenie z Działem Obsługi Klienta Sami Swoi przy pomocy numerów 8877 lub 887018877, zgodnie z cennikiem usług z którego korzysta Abonent (1,97 z VAT, niezależnie od czasu trwania połączenia).

5. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji oraz do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyn. Informacje o zmianie Regulaminu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.samiswoi.pl.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

——————————————————————————————————————————————————————

1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w pełni wpłacony).

2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi. Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020908, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, kapitał zakładowy 2 050 000 000 PLN (w pełni wpłacony).

2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

(ź)samiswoi

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x