Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Internet mobilny w życiu studenta – raport iPlusa i SWPS – mobilnosc2010.pl

Czy częste korzystanie z Internetu, zwłaszcza mobilnego, ma wpływ na naukę i oceny studentów? Czy przyzwyczajeni do hipertekstu i natychmiastowej komunikacji w serwisach społecznościowych, mikroblogach i komunikatorach studenci są w stanie zrozumieć tekst linearny? Czy dostęp do internetu rozwija czy zabiera czas potrzebny na naukę? Odpowiedzi na te pytania zdobyli badacze ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie we współpracy z iPlusem.

Informacje o badaniu

Badanie „Internet mobilny w życiu studenta” przeprowadzono podczas zimowej sesji egzaminacyjnej w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Wzięło w nim udział 399 studentów rekrutowanych za pomocą ogłoszenia w systemie elektronicznym uczelni. Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiety internetowej (CAWI).

Raport „Internet mobilny w życiu studenta” jest elementem realizowanego przez iPlusa projektu „Mobilność 2010”. Projekt obejmuje szeroko zakrojone analizy zmian społecznych zachodzących pod wpływem internetu mobilnego (w tym badanie „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na jakość życia Polaków”) oraz programy aktywizacji poszczególnych grup społecznych (m.in. akcja „Mobilna Mama” zachęcająca młode mamy do podejmowania nowych wyzwań, w których pomocny jest mobilny dostęp do Sieci). W ramach projektu toczą się również działania online – blog mobilnyinternet.blox.pl, kanał „Mobilny internet” w telewizji internetowej Lookr.tv, strona Mobilny internet w serwisie Facebook i relacje z ważnych wydarzeń dotyczących internetu w serwisie Blip.pl (mobilnyinternet.blip.pl).

Wyniki badania

Pozytywne nastawienie

W poprzedzającym raport „studencki” badaniu „Mobilność 2010 – raport o wpływie internetu mobilnego na życie Polaków” wykazano, że osoby używające internetu mobilnego mają wyższą samoocenę niż „stacjonarni” użytkownicy. Bardziej optymistycznie podchodzą do siebie i otoczenia. Podobne wyniki otrzymano w badaniu studentów. Badanie przeprowadzone wśród studentów pokazało wyraźny wpływ intensywności korzystania z Internetu na samopoczucie związane z oczekiwanymi ocenami. Studenci, którzy często korzystają z internetu w celu zdobycia informacji naukowych są przekonani o swoich możliwościach w trakcie egzaminów i zaliczeń na uczelni, zaś ci, którzy często poświęcają się rozrywce, np. grom on-line twierdzą, że ich oceny będą zdecydowanie niższe. Efekt ten może wynikać z podzielanych przez badanych i wciąż funkcjonujących stereotypów Internetu jako „złodzieja czasu” lub trzeźwej oceny własnych możliwości.

Nauka w internecie i bibliotece

Z badania wynika, że Internet stał się niezbędnym narzędziem koniecznym w funkcjonowaniu na uczelni. W trakcie sesji egzaminacyjnej Internet wykorzystywany jest głównie do kontaktów interpersonalnych oraz do zdobywania informacji potrzebnych w nauce. Jednocześnie takie środowiska jak e-learning oraz Wikipedia są jednymi z najchętniej wykorzystywanych źródeł wiedzy.

Nie można zapominać jednak o istotności „tradycyjnych” źródeł wiedzy. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazują, że w opinii studentów największy związek z rzeczywiście otrzymywanymi ocenami mają: częstość korzystania z biblioteki oraz czytanie podręczników i książek.

Internet mobilny czy stacjonarny?

Z internetu mobilnego korzysta stale 32% badanych studentów. Od czasu do czasu z Internetu mobilnego korzysta znacznie większa grupa studentów (56% używa modemu mobilnego a 26% korzysta z internetu przez telefon komórkowy).

Internet stacjonarny jest częściej wykorzystywany do zbierania informacji potrzebnych do nauki. Jednocześnie jest częściej niż mobilny wykorzystywany do celów praktycznych i określanych jako „poważne” (np. obsługa konta bankowego). Internet mobilny natomiast jest równie często jak stacjonarny wykorzystywany przez studentów do utrzymywania kontaktów z innymi osobami i czynności wynikających z „potrzeby chwili” (np. sprawdzenie pogody).

Internet stacjonarny jest wykorzystywany częściej w pracy i w domu. Z Internetu mobilnego badani studenci częściej korzystają w miejscach publicznych (kawiarnie, kluby), w czasie podróży (samochodem, tramwajem, pociągiem) oraz na ulicy. Natomiast na uczelni (w czasie wykładów, zajęć oraz podczas przerw) oba rodzaje łącza są równie często wykorzystywane. Otwarte pozostaje pytanie, w jakim celu studenci korzystają z Internetu mobilnego podczas wykładów i zajęć akademickich (poszerzanie wiedzy czy kontakty towarzyskie?).

Zapamiętywanie tekstu linernego i hipertekstowego

Przyzwyczajenie do sposobu prezentowania informacji w serwisach internetowych, często podzielonych w pojedyncze zdania i krótkie wiadomości, ma wpływ na umiejętności zapamiętywania dłuższych tekstów naukowych uporządkowanych w „tradycyjny” liniowy ciąg. Szczególnie widoczne to jest wśród użytkowników Internetu mobilnego, dla których liczy się przede wszystkim szybkość dotarcia do informacji. Wyniki badania potwierdziły, że tekst pocięty na pojedyncze zdania w badanej próbie był znacznie lepiej zapamiętywany.

Głównym czynnikiem związanym z niższym poziomem rozumienia tekstu linearnego jest częstość korzystania z mikroblogów. Mikroblogi są typowym przykładem informacji podawanych w sposób bardzo zwięzły i krótki, różny od tego, do czego przyzwyczajały nas książki i artykuły. Częste korzystanie z usług, w których dominują bardzo krótkie i hipertekstowe informacje, może prowadzić do trudności w zapamiętywaniu informacji ułożonych w bardziej tradycyjny, liniowy sposób.

Nie jest ważne medium a sposób jego wykorzystania

Wyniki analiz korelacji pokazały, że związek pomiędzy intensywnością korzystania z Internetu, a ocenami otrzymanymi w sesji nie jest istotny. Samo korzystanie z medium nie wpływa na oceny, ważny jest sposób wykorzystania internetu. Pozytywny wpływ na spodziewane oceny ma częstość wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji potrzebnych do nauki, negatywny wpływ na spodziewane efekty w sesji egzaminacyjnej ma za to na przykład częstość grania w gry on-line.

Wpis pochodzi z mobilnosc2010.pl

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x