Jest już dostępna migracja między ofertami pre-paid Plusa

Migrację między ofertami 36.6 <-> Simplus <-> Sami Swoi można dokonać przez zalogowanie się do Plus Online. Migracja jest darmowa i nie powoduje utraty środków zgromadzonych na koncie. Ważność konta zostaje zachowana.

Źródło: PlusForum.pl


Komentarze

Written by: Mariusz Burski