Konkurs z Drogowskaźnikiem

W Konkursie przewidziano 90 nagród w postaci telefonów marki Samsung Avila o jednostkowej wartości 700 złotych netto (słownie: siedemset złotych, 00/100) oraz nagrodę główną w postaci 3000 zł.
Konkurs polega na tym, aby logując się na stronę www.drogowskaznik.com uzyskać jak największą liczbę punktów w grze Drogowskaźnik polegającej na jak najdokładniejszym wskazaniu miasta na mapie Polski/ obiektu turystycznego na mapie miasta.

Regulamin i konkurs na www.drogowskaznik.com

źródło: konkursowisko.plKomentarze

Written by: Maciej Bukała