Konsultacje decyzji dla Aero2 i Polkomtel SA

wpis w: Plus+ | 0

logo plusProjekt decyzji zastępującej umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastępującej umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci
Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siecią Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Z dniem 27 maja 2010 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastępującej umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siecią Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 213.

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 – 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej, z dopiskiem:
„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zastępującej umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci Aero2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siecią
Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”

oraz elektronicznej na adres e-mail: uke@uke.gov.pl

5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego, a także niezastrzeżone stanowiska jego uczestników, będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20;
2) w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3) na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Krzysztof Dyl


0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments