Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 5 zł miesięcznie!

Od 7 sierpnia Plus wprowadza nową najtańszą nielimitowaną ofertę na rynku. Usługa „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 5 zł miesięcznie” będzie dostępna dla klientów korzystających z ofert prepaid i mix. Promocja jest dostępna w taryfie Plus na Kartę i Plus Mix, a jej włączenie kosztuje 5 zł miesięcznie i następuje po wysłaniu kodu *136*11*03# i naciśnięciu przycisku „zielona słuchawka”. Od tego momentu opłata za SMSy wysyłane do wszystkich sieci wynosi 0 groszy. Po 30 dniach usługa jest automatycznie odnawiana.


Użytkownicy starszych ofert prepaid (Simplus, 36.6, Sami Swoi), by skorzystać z nowej promocji powinni zmienić taryfę na Plus na Kartę. Aby ją włączyć należy wpisać kod *147*11# i nacisnąć przycisk „zielona słuchawka” – jednorazowa opłata wynosi 3zł.
Klienci Plusa na Kartę korzystający obecnie z promocji „SMS-y do wszystkich sieci za 3 gr” oraz klienci Plusa Mix korzystający obecnie z promocji „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 3 grosze” nie muszą jej wyłączać, gdyż na czas trwania nowej promocji automatycznie będą mieli obniżoną stawkę za SMSy do 0 gr.

Promocja „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 5 zł miesięcznie” trwa od 7 sierpnia do 22 października br, a po jej zakończeniu stawka za wysłanego SMSa wyniesie 3 gr.

Fragment Regulaminu promocji „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 5 zł miesięcznie” 
1.Promocja „Nielimitowane SMSy do wszystkich sieci za 5 zł miesięcznie” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. i obejmuje Abonentów Plus Mix , którzy korzystają z taryfy Mix6 dla Abonentów Plus Mix (zwanych dalej „Abonentami”) Promocja trwa od dnia 7.08.2012 r. do odwołania.
2. W ramach Promocji Abonent, który aktywuje Promocję zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6 może wysyłać nielimitowaną liczbę wiadomości tekstowych do wszystkich krajowych sieci komórkowych bez dodatkowych opłat. Po dniu 22.10.2012 r. w ramach Promocji pobierana będzie opłata w wysokości 3 gr z VAT za wysłaną wiadomość SMS („Usługa”).Cykliczna opłata za korzystanie z Usługi przez 720
godzin wynosi 5 zł (z VAT). Konto Abonenta zostaje obciążone opłatą z chwilą Aktywacji Usługi.
3.Abonent ma możliwość Dezaktywacji Usługi zgodnie z pkt 12.

Opis aktywacji Usługi:
4. Usługę mogą aktywować Abonenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a.posiadają dodatnią wartość swojego konta (minimum 5 zł z VAT);
b.znajdują się w okresie ważności dla usług wychodzących.
5.Zlecenia aktywacji Usługi można dokonać(„Aktywacja Usługi”):
a.poprzez wpisanie przez Abonenta w swoim telefonie krótkiego kodu: *136*11*03# i wciśnięcie przycisku „zadzwoń” (z numeru, dla
którego ma być aktywowana Usługa), lub
b.poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl. Usługa będzie aktywowana najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. zlecenia Aktywacji Usługi. O Aktywacji Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS..

Zasady korzystania z Usługi:
6. Abonent może korzystać z Usługi do chwili Dezaktywacji Usługi według zasad określonych w pkt 12 poniżej. Abonent może korzystać z
Usługi, pod warunkiem, że znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących.
7. Aktywacja Usługi zgodnie z pkt 6 Regulaminu oznacza, że Abonent zapoznał się z treścią Regulaminu i że ją akceptuje.
8. Abonent ma możliwość sprawdzenia aktywności Usługi za pomocą krótkiego kodu: *136# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.
9. Usługa może być wykorzystywana przez Abonenta w ciągu 720 godzin 3 następujących od momentu wysłania mu przez Polkomtel Sp. z.o.o.
wiadomości SMS potwierdzającej Aktywację Usługi („Okres Ważności Usługi”). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do
minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej Aktywację Usługi. Po upływie Okresu Ważności Usługi,
Usługa zostanie automatycznie odnowiona o czym Abonent zostanie powiadomiony wiadomością SMS 2 dni przed upływem okresu
Ważności Usługi, a za odnowienie Usługi zostanie pobrana opłata na zasadach określonych w pkt 3 Regulaminu.
10. W przypadku braku na koncie Abonenta środków w wysokości wymaganej do odnowienia Usługi i pobrania opłaty określonej w pkt 2
Regulaminu lub braku okresu ważności dla usług wychodzących, Usługa zostanie automatycznie dezaktywowana a Abonent zostanie o tym
poinformowany za pomocą wiadomości SMS.
Opis dezaktywacji Usługi:
11. Zlecenie dezaktywacji Usługi można dokonać („Dezaktywacja Usługi”):
a.poprzez wpisanie przez Abonenta w swoim telefonie krótkiego kodu: *136*00*03# i wciśnięcie przycisku „zadzwoń” (z numeru, dla
którego ma być dezaktywowana Usługa), lub poprzez stronę Plus Online pod adresem www.online.plus.pl.
b.Usługa będzie dezaktywowana najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel Sp. z o.o. zlecenia
Dezaktywacji Usługi. O Dezaktywacji Usługi Abonent zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS. Dezaktywacja Usługi nie jest
obciążona dodatkową opłatą.
c.W momencie dezaktywacji Usługi w trakcie Okresu Ważności Usługi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani
o przyznanie jakiejkolwiek innej usługi.
d.Z chwilą wyłączenia Usługi w trakcie trwania Okresu Ważności Usługi, stawka za SMS rozliczona zostanie wg stawek obowiązujących
w Cenniku taryfy Mix 6, chyba że Abonent korzysta z innej usługi/promocji dotyczącej wiadomości SMS.

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x