Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Nordisk Polska Sp. z o.o. wypełnił zobowiązania rezerwacyjne oraz podpisał umowę z Polkomtel S.A.

Zarząd Spółki Nordisk Polska Sp. z o.o., której wyłącznym właścicielem jest Polkomtel S.A., informuje o wypełnieniu przez Spółkę wymagań rezerwacyjnych postawionych w koncesji Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 maja 2006 roku. Zgodnie z przyznaną koncesją Spółka miała obowiązek zapewnić pokrycie 75% powierzchni kraju do końca grudnia 2010 roku.

Aby wypełnić zobowiązania koncesyjne, Spółka wybudowała sieć 179 stacji bazowych w technologii CDMA 420 z możliwością świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych oraz usług głosowych, w tym usług dyspozytorskich.
Spółka zamierza wypełnić również dalsze zobowiązania postawione przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i do połowy 2011 roku zapewnić pokrycie 95% powierzchni kraju usługami świadczonymi za pomocą swojej sieci. W celu realizacji tego zobowiązania Spółka wystąpiła z wnioskami o kolejne 214 pozwoleń radiowych, co pozwoli zrealizować planowane pokrycie w ramach kolejnych inwestycji.
Nordisk Polska Sp. z o.o w dniu 29.12.2010 roku podpisał także znaczącą umowę o dostępie hurtowym z Polkomtel S.A., umożliwiającej operatorowi sieci Plus dostęp do usług świadczonych przez Nordisk Polska przez okres 5 lat, z możliwością przedłużenia.
Umowa ta umożliwia Polkomtel S.A. sprzedaż usług detalicznych we własnej sieci sprzedaży na bazie dostępu hurtowego do sieci Nordisk w technologii CDMA 420.
Nordisk Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS; nr KRS 0000249744 o kapitale zakładowym 36 730 000 PLN, jest operatorem ogólnopolskiej sieci Nordisk oferującym usługi typu dyspozytorskiego. W 2006 roku Spółka wygrała przetarg Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług typu dyspozytorskiego w paśmie 410-420MHz. W dniu 25 sierpnia 2009 roku Spółka została zakupiona przez Polkomtel S.A.

(ź) Plus

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x