Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Opłata za zdjęcie sim-lock oraz inne niedozwolone klauzule w umowach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów zakwestionował pobieranie przez operatora telekomunikacyjnego opłaty za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy. Zdaniem urzędu nie ma podstaw do pobierania takich opłat.

Jak podkreśla Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel- prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ,Urząd kwestionuje pobieranie przez operatora telekomunikacyjnego opłaty za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy.

Brak jest podstaw do pobierania takich opłat. Biorąc pod uwagę, że po wygaśnięciu umowy usługa ta jest bezpłatna, naszym zdaniem pobieranie opłaty pełni de facto funkcję dodatkowej kary umownej, która jest nieuzasadniona w świetle prawa telekomunikacyjnego, a jednocześnie stanowi dodatkową barierę mającą zniechęcić konsumenta do ewentualnej zmiany operatora. Naszą argumentację poparł Sąd, jednak jego wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Jakie jeszcze możemy spotkać niedozwolone klauzule stosowane przez operatorów w umowach?

A mianowicie są to:

● pobieranie opłaty za zdjęcie blokady karty SIM w trakcie trwania umowy

● pobieranie, obok odsetek ustawowych, opłat za opóźnienia w uregulowaniu rachunków

● zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w razie opóźnienia w płatnościach bez uprzedzenia

● pobieranie opłat za ponowne włączenie do sieci

● wyłączenie odpowiedzialności za zakłócenia w zasięgu

Oto odpowiedzi na niektóre z nich:

W jakich sytuacjach operator może wyłączyć telefon komórkowy abonentowi?

Przede wszystkim warto podkreślić, że błędem jest twierdzenie, że operator nie może wyłączyć konsumentowi telefonu. Kwestie trybu zawieszenia usług i wypowiedzenia umowy są uregulowane w umowie. Z pewnością jednak rozwiązanie kontraktu nie może odbywać się bez uprzedzenia i ze skutkiem natychmiastowym. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów operator powinien poinformować o takim zamiarze oraz wyznaczyć termin spłaty zaległości. Naszą opinię podzielił Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli wyrok tego sądu uprawomocni się, postanowienie dające operatorowi możliwość natychmiastowego zawieszenia usług zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych i żaden przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tego typu praktyk.

Czy operator może nakładać na abonenta kary pieniężne za opóźnienia w regulowaniu rachunków?

Operator ma prawo pobrania odsetek ustawowych za opóźnienia w płaceniu rachunków. Jeśli jednak zastrzegł sobie taką możliwość w umowie, to nie powinien obciążać klientów innymi sankcjami finansowymi. Niedopuszczalne jest podwójne karanie konsumentów za to samo przewinienie. W tym przypadku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów również podzielił zdanie Urzędu i czekamy na uprawomocnienie się wyroku.

Kiedy operator, po uznaniu przez sąd, że klauzula jest niezgodna z prawem, musi wykreślić ją z regulaminu?

Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone są wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Pamiętajmy jednak, że przedsiębiorca może złożyć od wyroku Sądu apelację do Sądu Apelacyjnego. Jedynie prawomocne wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są podstawą do wpisu do Rejestru klauzul niedozwolonych.

(ź)gazetaprawna

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x