Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Oświadczenie Polkomtel S.A. w sprawie decyzji UOKIK

Polkomtel S.A. nie zgadza się z decyzją UOKIK oraz związaną z nią karą w sprawie rzekomej zmowy na szkodę podmiotu świadczącego usługi w zakresie telewizji mobilnej. Polkomtel nie był uczestnikiem w/w zmowy. Po analizie otrzymanej decyzji Polkomtel S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skieruje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

2 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie kontrolne prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z podejrzeniem zaistnienia możliwości powstania zmowy blokującej wejście na rynek podmiotu świadczącego usługi telewizji mobilnej. Jego wynikiem jest dzisiejsza decyzja nakładająca kary na operatorów komórkowych działających na polskim rynku.

Prezes UOKIK twierdzi, że „Trwające ponad dwa i pół roku nielegalne porozumienie wstrzymało rozwój rynku hurtowego telewizji DVB-H, a konsumenci zostali pozbawieni możliwości korzystania z usług telewizji mobilnej przez telefon”.Jest to twierdzenie nieuzasadnione i nieuwzględniające rzeczywistych okoliczności sprawy.Urząd konsekwentnie pomija fakt, że spółka świadcząca usługi telewizji mobilnej nigdy nie złożyła potencjalnym partnerom wiążącej oferty na swoje usługi. A tylko taka oferta mogła być podstawą dla nawiązania relacji biznesowych między podmiotami działającymi na konkurencyjnym rynku. Dlatego Polkomtel nie mógł ani wstrzymywać rozwoju rynku, ani pozbawiać konsumentów możliwości korzystania z usług, na które nigdy nie otrzymał oferty.

Uwagi i pytania, które kierowano do spółki oferującej na polskim rynku swoje usługi w standardzie DVB-H, pozostawały bez odpowiedzi. Tym samym uniemożliwiano nawiązanie współpracy biznesowej opartej na wzajemnych korzyściach. Dzisiejsza decyzja UOKiK jest spóźnioną próbą przymuszenia podmiotów działających na konkurencyjnym rynku do zachowań niezgodnych ze standardami biznesowymi. W ocenie Polkomtel S.A. zarzuty podnoszone przez Urząd nie mają oparcia w rzeczywistości.

Doświadczenia wszystkich krajów, w których zaistniały podmioty oferujące usługi w standardzie DVB-H, wskazują, że było to rozwiązanie nieefektywne technologicznie i ekonomicznie, wskutek czego nastąpiło całkowite wycofanie się z jego stosowania. Polscy operatorzy telefonii komórkowej mieli wystarczającą wiedzę na ten temat już w 2009 roku. Potwierdzeniem takiej oceny sytuacji jest także fakt, że spółka oferująca telewizję w standardzie DVB-H odstąpiła od tej technologii i uzyskała od UKE zgodę na stosowanie nowej, uniwersalnej technologii DVB-T , która może być wykorzystywana do urządzeń mobilnych i stacjonarnych – także tradycyjnych odbiorników tv. Nowa technologia daje możliwość dotarcia do większej liczby klientów z większą paletą usług.

Jednocześnie przypominamy, że w SOKiK trwa postępowanie odwoławcze w sprawie kary nałożonej przez UOKIK na Polkomtel S.A. za rzekome utrudnianie prowadzenia kontroli w roku 2009.

Plus

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x