Polkomtel odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK

W dniu 29 marca 2011 r. Polkomtel S.A. wniosła odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK z dnia 24 lutego 2011 r. o nałożeniu na Polkomtel S.A. kary pieniężnej w kwocie 130 689 900 zł za rzekomy brak współdziałania w toku kontroli Prezesa UOKiK dotyczącej usługi telewizji mobilnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odwołanie zostało wniesione w terminie przewidzianym prawem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa UOKiK.

 

Źródło: Plus


Komentarze

Written by: Mariusz Burski