Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK

Wyrok w sprawie odwołania PTK Centertel od decyzji Prezesa UKE nakładającej na PTK karę w związku z wykorzystaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych.

W dniu 27 stycznia 2011 r. przed Sądem Apelacyjnym odbyła się rozprawa w sprawie apelacji PTK Centertel Sp. z o.o. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 stycznia 2010 r., którym to wyrokiem Sąd ten oddalił odwołanie PTK od decyzji Prezesa UKE z 10 listopada 2007 r., nr DKE-WPP-029-13/08(20), nakładającej na PTK karę pieniężną w wysokości 340 000 zł w związku z wykorzystaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż podziela pogląd Sadu I instancji, że podnoszone przez powoda zarzuty nie były uzasadnione.

Sąd uznał, iż sam fakt, iż w momencie prowadzenia przez Prezesa UKE kontroli PTK nie posiadała ważnych pozwoleń radiowych przesądził o konieczności wszczęcia postępowania o nałożenie kary w trybie art. 209 Pt. Zdaniem Sądu bez znaczenia był fakt, iż w momencie wszczęcia postępowania o nałożenie kary PTK posiadała już ważne pozwolenia radiowe.

Sąd wskazał również, iż w jego ocenie nałożona kara w wysokości 340 000 zł nie jest wygórowana i została nałożona z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w art. 210 Pt.

Sąd odniósł się również do przywołanego przez PTK wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2010 r., sygn III SK 8/10, w którym Sąd Najwyższy wypowiedział się co do trybu nakładania kar na operatorów telekomunikacyjnych na podstawie art. 201 i 209 Pt. Sąd Apelacyjny stwierdził, że w tym zakresie podzielił pogląd Prezesa UKE, iż z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wynika, że art. 209 Pt jest samodzielną podstawą do nałożenia kary, natomiast rozważania Sądu Najwyższego w zakresie nałożenia kary po wyczerpaniu trybu określonego w art. 201 Pt nie mają zastosowania na gruncie niniejszej sprawy.

Wyrok  jest prawomocny.

Źródło: UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x