AMI Energa-Operator

Plus dostarcza usługi transmisji danych w projekcie AMI Energa-Operator

Polkomtel S.A. zawarł umowę z Energa-Operator S.A. na dostawę 700 routerów oraz świadczenie usług transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP. Oferowane przez sieć Plus usługi będą służyły do przesyłania danych w ramach zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Komentarze

Komentarze