Andrzejki

Promocja: Telefon na Andrzejki w MixPlusie

Promocja jest adresowana do Abonentów MIXPLUS o imionach (pierwsze imię zgodnie z dowodem osobistym) Katarzyna lub Andrzej, którzy w okresie trwania Promocji zawrą z Polkomtel jedną z poniższych umów: Umowę Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla Abonentów MIXPLUS, Umowę Sprzedaży Aparatów w ramach Programu Wymiany Aparatów dla Abonentów MIXPLUS – MIXPLUS z

Komentarze