apelacja

SOKiK oddalił apelację Polkomtel SA

Dotyczy ustalenia w sprawie skutecznej konkurencji. W dniu 26 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie opublikował orzeczenie w sprawie dotyczącej decyzji Prezesa UKE z dnia z dnia 19 lipca 2006 r., znak DRTD-SMP-6043-3/06, w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Komentarze