Centertel

Sąd Apelacyjny oddalił apelację PTK

Wyrok w sprawie odwołania PTK Centertel od decyzji Prezesa UKE nakładającej na PTK karę w związku z wykorzystaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych. Komentarze

Komentarze