Decyzja regulacyjna

Decyzja regulacyjna dla Polkomtela

Obowiązki regulacyjne Polkomtela SA w zakresie zapewnienia pokrycia siecią telekomunikacyjną obszarów białych plam i małej gęstości zaludnienia. W dniu 25 maja 2011 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję zatwierdzającą szczegółowe warunki wykonywania obowiązku regulacyjnego ciążącego na Polkomtelu na mocy decyzji z dnia 29 września 2009 r., nr DART–SMP–6043-9/08(26) (zwanej

Komentarze