GTECH

Plus dostawcą modemów do tysięcy kolektur Totalizatora Sportowego

Firma GTECH (poprzez swoją spółkę zależną DataTrans)podpisała znaczącą umowę z firmą Polkomtel S.A., operatorem sieci Plus, w ramach której zleciła dostarczenie i instalację prawie 13 tysięcy modemów we wszystkich kolekturach Totalizatora Sportowego. W kwietniu rozpoczęły się pierwsze ich instalacje. Modemy zapewnią niezawodną łączność pomiędzy kolekturami i Centrum Komputerowym GTECH za

Komentarze