kara

UOKiK karze operatorów komórkowch za zmowę

Wszyscy działający w naszym kraju operatorzy komórkowi – Polkomtel (m.in. Plus, 36,6), Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile, Heyah), PTK Centertel (Orange) i P4 (Play) – zawarli nielegalne porozumienie ograniczające konkurencję – uznał Urząd Ochony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na nich karę ponad 113 mln zł. Sprawa dotyczy opóźniania rozwoju usługi

Komentarze

Ponad 130 mln zł kary dla Polkomtela od UOKiK

We wtorek 15 marca Spółka Polkomtel SA została poinformowana o decyzji Prezesa UOKIK w sprawie nałożenia kary w wysokości 130.689.900 PLN za rzekomy brak współdziałania w toku kontroli Urzędu w Polkomtel SA. W naszej ocenie decyzja ta została podjęta bezpodstawnie. Polkomtel SA w pełni i przez cały czas współpracował z

Komentarze

2,5 mln zł kary dla Polkomtela za opóźnienie w przekazaniu danych UKE

9. czerwca Prezes UKE nałożył na Polkomtel 2,5 mln zł kary za niedostarczenie żądanych przez Prezesa UKE danych, tj. za niewypełnienie obowiązku udzielania informacji, o którym mowa w Prawie Telekomunikacyjnym. Zgodnie z Prawem Telekomunikacynym, przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji,

Komentarze