mobility

Najlepsza Usługa Post-Paid w 2010 roku – „Bezlik Rozmów”

Organizatorem Gali Mobility Trends było MIT MEDIA Group, wydawca wiodącego magazynu mobilnych technologii „Mobility” www.mobility.com.pl. MIT MEDIA działa na rynku wydawniczym od lutego 2001 roku. W maju 2001 ukazał się pierwszy numer pisma Mobility. Obecnie pismo ma ponad 80 stron, na których znajdują się nowości z rynku nowych technologii, głównie

Komentarze