MTR

Plus obniża stawki za połączenia do Play i mniejszych operatorów

Plus, jako pierwsza z dużych sieci komórkowych, obniża stawki detaliczne za połączenie do Play oraz pozostałych mniejszych operatorów i zrównuje je z obowiązującymi za minutę połączeniach do dużych sieci (Orange, T-Mobile). Od piątku 1 lutego, taniej za minutę połączenia do Play i mniejszych operatorów zapłacą klienci, którzy skorzystają z ofert

Komentarze

Plus jednostronnie obniża stawki w swojej sieci dla Play

Polkomtel informuje, że dziś, czyli 17 stycznia 2013 roku Plus doręczył operatorowi sieci Play podpisany przez siebie aneks do Umowy interkonektowej zawartej pomiędzy P4, a Polkomtel, w którym Polkomtel jednostronnie obniża stawkę MTR Polkomtel w relacji z P4. W doręczonym P4 dokumencie jako datę, od której obowiązują nowe stawki w

Komentarze

Plus oczekuje na zgodę pozostałych operatorów na wprowadzenie nowych stawek MTR

We wtorek 18 grudnia br. Polkomtel Sp. z o.o. wysłał do wszystkich operatorów projekty Aneksów do Umów IC zmierzające do wprowadzania od 1 stycznia 2013 r. stawki MTR w wysokości 0,0826. Potwierdza to wolę operatora sieci Plusa dobrowolnego wdrożenia do współpracy międzyoperatorskiej obowiązków regulacyjnych, których termin obowiązywania wyznaczony został na

Komentarze