Nera Networks Polska

Nera Networks Polska unowocześni przepustowość sieci Plusa

Nera Networks Polska informuje o podpisanej w czerwcu 2010 r. umowie ramowej z czołowym operatorem komórkowym Polkomtel. Stroną umowy jest Nera Networks Polska, która reprezentuje na rynku krajowym producenta Nera Networks z siedzibą w Bergen w Norwegii. Zgodnie z umową w najbliższych kilku latach Nera dostarczy Polkomtelowi radiolinie mikrofalowe, dzięki

Komentarze