Nordis

Nordisk Polska Sp. z o.o. wypełnił zobowiązania rezerwacyjne oraz podpisał umowę z Polkomtel S.A.

Zarząd Spółki Nordisk Polska Sp. z o.o., której wyłącznym właścicielem jest Polkomtel S.A., informuje o wypełnieniu przez Spółkę wymagań rezerwacyjnych postawionych w koncesji Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 25 maja 2006 roku. Zgodnie z przyznaną koncesją Spółka miała obowiązek zapewnić pokrycie 75% powierzchni kraju do końca grudnia 2010 roku. Komentarze

Komentarze