powódź

Ułatwienia dla klientów Plusa z terenów objętych powodzią

W związku z utrzymującą się dramatyczną sytuacją powodziową w wielu regionach Polski, Polkomtel S.A. wyselekcjonował miejscowości najbardziej dotknięte skutkami żywiołu i umożliwił klientom zamieszkującym te tereny dalsze korzystanie z usług Plusa pomimo upłynięcia terminu płatności faktury. Niniejsze uregulowanie obowiązuje do końca bieżącego tygodnia. Jeżeli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie, podjęte

Komentarze