premium

Blokady Usług Premium (o podwyższonej opłacie)

W FAQ Plusa pojawiła się informacja o zmianach mających na celu zapewnienie bezpłatnej i prostej możliwości zdefiniowania blokad oraz limitów dla Usług Premium (o podwyższonej opłacie) wynikające z wymogów ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne. Komentarze

Komentarze