PTC

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK i oddalił apelację Polkomtela

Wyrok w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UKE z związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru. W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wniesionej przez Polkomtel SA apelacji od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i

Komentarze

Nowe usługi w Blueconnect

Od 17 listopada br. Era wprowadza nowe usługi do oferty blueconnect. Dzięki nim klienci otrzymają nielimitowany transfer danych w nocy oraz pakiety SMS. Komentarze

Komentarze

Niedozwolone klauzule telekomunikacyjne

Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy z konsumentem bez wcześniejszego powiadomienia – to jeden z efektów wpisania do Rejestru klauzul niedozwolonych dziewięciu postanowień stosowanych przez spółkę PTK Centertel. Pozew do sądu w tej sprawie wniosła Prezes UOKiK Komentarze

Komentarze