Research In Motion

Dostęp do najnowszych smartfonów BlackBerry w Akademii BlackBerry

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Research In Motion, producentem rozwiązania BlackBerry i we współpracy z firmą Proget, członkiem BlackBerry Alliance oraz Polkomtel, operatorem sieci komórkowej Plus uruchamiają projekt dydaktyczny Akademia BlackBerry (BlackBerry Academic Program).Celem programu jest przekazanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat możliwości

Komentarze