Sąd Apelacyjny

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK i oddalił apelację Polkomtela

Wyrok w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UKE z związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru. W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wniesionej przez Polkomtel SA apelacji od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i

Komentarze