sieć

Plus modernizuje swoją sieć

Plus rozpoczął rollout, czyli wielką modernizację swojej sieci, co pozwoli zaoferować najnowocześniejsze usługi operatora na maksymalnie największym obszarze Polski! Rosnące zapotrzebowanie na szybką transmisję danych oraz zwiększająca się liczba dostępnych supernowoczesnych urządzeń to wyzwanie, przed którym stoją dziś operatorzy telekomunikacyjni. Oznacza to kolejny skok technologiczny i wymaga modyfikacji i optymalizacji urządzeń

Komentarze

Nera Networks Polska unowocześni przepustowość sieci Plusa

Nera Networks Polska informuje o podpisanej w czerwcu 2010 r. umowie ramowej z czołowym operatorem komórkowym Polkomtel. Stroną umowy jest Nera Networks Polska, która reprezentuje na rynku krajowym producenta Nera Networks z siedzibą w Bergen w Norwegii. Zgodnie z umową w najbliższych kilku latach Nera dostarczy Polkomtelowi radiolinie mikrofalowe, dzięki

Komentarze

Mogą wystąpić okresowe trudności w korzystaniu z sieci na terenie południowej Polski

Komunikat prasowy : Informujemy, że w związku z powodzią wystąpić mogą okresowe trudności w korzystaniu z sieci telefonii komórkowej Plus na terenie południowej Polski, także na obszarach nie zagrożonych bezpośrednio powodzią. Nasze służby techniczne i strażacy walczą z żywiołem i ratują zagrożoną zalaniem infrastrukturę techniczną. Na obszary te skierowaliśmy dodatkowy

Komentarze