ZET

5 Plus i Fundacja Radia ZET dla ofiar powodzi

Uczestnicy Programu 5 Plus wspólnie z Fundacją Radia ZET mogą pomóc ofiarom powodzi. Zgromadzone w programie punkty można wymienić na wsparcie finansowe: 1000 punktów 5 Plus = 20 zł. Zebrane w ten sposób środki Polkomtel S.A., operator sieci Plus, przekaże na rzecz powodzian za pośrednictwem Fundacji Radia ZET. Czas trwania

Komentarze