Ułatwienia dla klientów Plusa z terenów objętych powodzią

wpis w: Plus+ | 0

W związku z utrzymującą się dramatyczną sytuacją powodziową w wielu regionach Polski, Polkomtel S.A. wyselekcjonował miejscowości najbardziej dotknięte skutkami żywiołu i umożliwił klientom zamieszkującym te tereny dalsze korzystanie z usług Plusa pomimo upłynięcia terminu płatności faktury. Niniejsze uregulowanie obowiązuje do … Continued