Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Pierwsza faktura i jej wysokość. Okresy rozliczeniowe. Faktury.

Pierwsza faktura i jej wysokość. Okresy rozliczeniowe. Faktury.

W dzisiejszym artykule poruszymy kwestie takie jak:

 • „zawyżona” pierwsza faktura,
 • cykle rozliczeniowe (okresy rozliczeniowe),
 • terminy wystawiania i płatności za faktury.

Cykle rozliczeniowe

W sieci Plus dla klientów abonamentowych istnieje 6 okresów rozliczeniowych. Kształtują się one w następujący sposób:

 • 1,
 • 5,
 • 9,
 • 17,
 • 21,
 • 25.

Są to dni miesiąca, w których zaczyna się nowy cykl rozliczeniowy, a trwa on do końca dnia poprzedzającego dzień, który rozpoczyna bieg kolejnego cyklu rozliczeniowego. Dzień ten zależy od momentu podpisania umowy, w większości przypadków abonent jest przypisywane do drugiego najbliższego przypadającego okresu rozliczeniowego, który przypada po dniu aktywacji.

Przykład

Ala podpisała nową umowę 06.05.2013 r. W przypadku poprawnego przesłania dokumentów przez punkt sprzedaży zostanie jej przyznany okres rozliczeniowy 17 dnia każdego miesiąca (choć istnieje małe prawdopodobieństwo, że załapie się już na 9 dzień każdego miesiąca).
Dlatego jej cykl rozliczeniowy będzie trwał od 17 dnia każdego miesiąca do 16 dnia każdego miesiąca.

Faktury

Faktury za świadczone usługi są wystawiane przez operatora przeciętnie do 2 dni od dnia rozpoczęcia nowego cyklu rozliczeniowego. A ich termin płatności to 14 dni od momentu ich wystawienia.
Faktura zawiera opłatę za abonament za rozpoczęty cykl rozliczeniowy; a także za rozmowy i inne usługi z poprzedniego okresu rozliczeniowego, które były wykonane po „skończeniu się” pakietu, lub których żaden z pakietów nie obejmował.

„Zawyżona” pierwsza faktura

Zapewne wielu nowych klientów było zdziwionych, tym że kwota pierwszej faktury była wyższa niż oczekiwany abonament. Spokojnie, wszystko jest ok 🙂
Na pierwszą fakturę składają się następujące składniki:

 1. opłata aktywacyjna,
 2. abonament od dnia aktywacji do końca dnia poprzedzającego dzień, który rozpoczyna nowy okres rozliczeniowy – kwota ta jest obliczana proporcjonalnie w stosunku do ilości dni między aktywacją a dniem przed końcem okresu rozliczeniowego,
 3. opłaty za usługi, których nie objęły pakiety od dnia aktywacji do dnia poprzedzającego nowy cykl rozliczeniowym,
 4. abonament za nowy cykl rozliczeniowy.

Kolejna faktura będzie już w wysokości naszego abonamentu, chyba że wykonamy połączenia ponad te, które przysługują nam z pakietów albo aktywujemy dodatkowe usługi.

Na podstawie: http://bok.plusgsm.pl/Scripts/rightnow.cfg/php.exe/enduser/std_adp.php?p_faqid=902 i własnych doświadczeń.

Udostępnij