obligacje

Debiut Polkomtel S.A. na rynku Catalyst

W czwartek 30 września, w pierwszą rocznicę istnienia rynku Catalyst, pojawiły się na nim obligacje Polkomtel S.A. Pierwsza emisja obligacji Polkomtel S.A. o kwocie 1 mld zł nastąpiła 6 września br. i odbyła się w ramach ustanowionego przez Spółkę programu EMTN (Euro Medium Term Notes), opiewającego na łączną kwotę 1

Komentarze

Obligacje warte 1 mld zł na rynku od 6 września

Od 6 września rusza emisja pięcioletnich obligacji Polkomtela wartych 1 mld zł. To pionierska transakcja na polskim rynku. W piątek, 27-go sierpnia Polkomtel, operator sieci Plus dokonał wyceny pięcioletnich obligacji wartych 1 mld zł. Emisja została ustalona na 6 września b.r. i odbywa się w ramach ustanowionego przez Polkomtel programu

Komentarze

Polkomtel wyemituje obligacje za 1 mld zł

Jeszcze w maju Polkomtel podpisał z czterema bankami]: ING Bankiem Śląskim, PKO Bank Polski, BRE Bankiem oraz Pekao program emisji obligacji o wartości 1 mld zł. W jego ramach będą emitowane zarówno krótkoterminowe, jak średnioterminowe papiery (do 5 lat). Polkomtel planuje przeznaczyć pieniądze z emisji m.in. na wypłatę dywidendy. Program

Komentarze