Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

GIODO potwierdził obawy Polkomtel S.A. odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych w procesie przenoszenia numerów.

Polkomtel S.A. dokłada największych starań, by proces przenoszenia numerów pomiędzy operatorami komórkowymi odbywał się zgodnie z prawem. W szczególności zapewniona musi w nim być ochrona danych osobowych użytkowników. W związku z tym Polkomtel wystąpił w lipcu br. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o zbadanie, czy model tymczasowy stosowany przez innych operatorów strukturalnych w lipcu i sierpniu br. był dopuszczalny. Przypomnijmy, że model tymczasowy opierał się na wymianie danych osobowych w plikach Excel przesyłanych zwykłą pocztą elektroniczną i w ocenie Polkomtel był niezgodny z prawem.

GIODO podzielił obawy i zastrzeżenia Polkomtel dotyczące tymczasowego wariantu realizacji procesu przenoszenia numerów, stwierdzając, że model tymczasowy niedostatecznie zabezpiecza poufne dane klientów. GIODO podkreślił w szczególności, iż:

1.
Niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkowników może skutkować odpowiedzialnością karną,
2.
W rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych brak jest precyzyjnych wytycznych w zakresie realizacji obowiązków operatorów w zakresie ochrony danych osobowych, dlatego też powinny być stosowane zasady bezpieczeństwa danych wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
3.
Przesyłanie danych osobowych użytkowników w ramach zwykłych plików Excel skutkować może powstaniem odpowiedzialności karnej operatora.

GIODO podkreślił również, że na odpowiedzialność operatorów nie ma wpływu zbyt krótkie vacatio legis rozporządzenia w sprawie przenoszenia numerów, czy też brak porozumień międzyoperatorskich. Oznacza to, że każdy z operatorów indywidualnie ponosi odpowiedzialność za zapewnienie pełnego bezpieczeństwa przesyłanych danych i stosując określony tryb musi się liczyć z konsekwencjami, jakie za sobą niesie.
Stanowisko Polkomtel podważające legalność trybu tymczasowego było publicznie atakowane przez innych operatorów. Opinia GIODO w pełni potwierdza, że Spółka słusznie protestowała przeciw pośpiesznemu wprowadzaniu niedopracowanych rozwiązań, które mogą narazić interesy klientów.
GIODO podziękował Polkomtel za przekazane informacje oraz ze względu na ich wagę postanowił wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w tej sprawie.

Adam Suchenek
Rzecznik prasowy sieci Plus

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x