Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK i oddalił apelację Polkomtela

Wyrok w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UKE z związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru.

W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wniesionej przez Polkomtel SA apelacji od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 czerwca 2010 r. Wyrokiem tym SOKiK uchylił zaskarżoną przez Polkomtel w odwołaniu decyzję Prezesa UKE z dnia 17 lipca 2008 r. nr DKE-WPP-029-11/08(12) nakładającą na Polkomtel karę pieniężną w wysokości 100.000,00 zł z związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 71 Pt, przy zmianie operatora przez Cargo-partner spedycja sp. z o.o. („Cargo”).
Sąd Apelacyjny w punkcie 1. swojego wyroku zmienił zaskarżony wyrok SOKiK w części poprzez obniżenie nałożonej kary pieniężnej do 50.000,00 zł, a w punkcie 2. swojego wyroku oddalił apelację Polkomtel w pozostałej części.

W ustnych motywach wyroku Sąd podniósł, iż apelacja Polkomtel w części jest zasadna. Zdaniem Sądu jednak, Polkomtel nie może się skutecznie powoływać wobec Cargo na swój regulamin stanowiący o tym, że pisma powinny być doręczane do punktu obsługi Plus, a nie do siedziby Polkomtel. W ocenie Sądu, regulamin działać powinien na korzyść klienta, być dla niego ułatwieniem, ale nie oznacza on, że nie stosuje się przepisów kodeksu spółek handlowych.

W pozostałym zakresie jednak Sąd Apelacyjny częściowo podzielił argumentację przedstawioną przez Polkomtel.

Zdaniem Sądu, opóźnienie nie wystąpiło wyłącznie z przyczyny leżącej po stronie operatora-dawcy, tj. Polkomtel, ale także z powodów leżących po stronie operatora-biorcy, tj. Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. PTC bowiem pierwotnie wysłała komunikat z nieprawidłową datą przeniesienia numeru do Polkomtel, poprawiła go jednak tego samego dnia. Mając te okoliczności na uwadze, Sąd uznał, iż nałożona kara jest za wysoka i obniżył ją do 50.000,00 zł.

Wyrok jest prawomocny.
źródło:  UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x