SOKiK

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK i oddalił apelację Polkomtela

Wyrok w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UKE z związku z uniemożliwieniem korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru. W dniu 20 stycznia 2011 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wniesionej przez Polkomtel SA apelacji od wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i

Komentarze

SOKiK oddalił apelację Polkomtel SA

Dotyczy ustalenia w sprawie skutecznej konkurencji. W dniu 26 maja 2010 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie opublikował orzeczenie w sprawie dotyczącej decyzji Prezesa UKE z dnia z dnia 19 lipca 2006 r., znak DRTD-SMP-6043-3/06, w sprawie ustalenia, że na rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Komentarze