Plus dostarcza usługi transmisji danych w projekcie AMI Energa-Operator

Polkomtel S.A. zawarł umowę z Energa-Operator S.A. na dostawę 700 routerów oraz świadczenie usług transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP. Oferowane przez sieć Plus usługi będą służyły do przesyłania danych w ramach zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.
Główną zaletą tego rozwiązania jest zastosowanie dwóch niezależnych sieci transmisyjnych z wysoką prędkością transferu oraz dedykowanych aplikacji narzędziowych. Zastosowanie połączonych technologii CDMA i 3GPP zwiększy niezawodność działania rozwiązania a dedykowane oprogramowanie narzędziowe usprawni zarządzanie rozproszonym systemem telemetrycznym.

Wdrożenie komercyjnego projektu transmisji danych w technologiach CDMA i 3GPP jest nowatorskim przedsięwzięciem, które pozwoli na wzmocnienie pozycji obu spółek w dedykowanych projektach inteligentnego opomiarowania.

Usługi oferowane przez Plusa zostały wybrane w drodze przetargu – pierwszego w naszym kraju na tego typu usługi.

Written by: Maciej Bukała

1 Comment Added

Join Discussion
  1. Jaś 11-01-2012 |
    Z głębokim żalem żegnamy wszystkich 28 dyrektorów Polkomtela. Trzeba jednak było nadążać za konkurencją.

Leave Your Reply