Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Ja + Mix – Krótkie Kody

Taryfa: Ja + Mix <CENNIK>долгосрочный займ онлайн

Jeśli posiadasz numer w ofercie Mix z taryfą Ja + Mix możesz włączyć dodatkowy płatny pakiet:

– Mix Rozmowy bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowychw cenie 35 zł z VAT na 30 dni.
– Mix SMS bez limitu do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 10 zł z VAT na 30 dni.
– Mix Połączenia bez limitu w sieci Plus w cenie 10 zł z VAT na 30 dni.
– Mix 300 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 15 zł z VAT na 30 dni.
– Mix 200 minut na numery stacjonarne w cenie 5 zł z VAT na 30 dni.
oraz
– Jednorazowy pakiet 100 minut do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie 5 zł z VAT.
Po upływie okresu ważności promocji (30 dni) jest ona odnawiana automatycznie jeśli Twój numer znajduje się w okresie ważności dla usług wychodzących oraz posiadasz dodatni stan konta pozwalający na pobranie opłaty za pakiet. (Automatyczne odnawianie pakietów nie dotyczy pakietu 100 minut, jest to pakiet jednorazowy).

1. Mix Rozmowy bez limitu do wszystkich 
– koszt: 35 zł/ 30 dni
wł.: *136*11*08# / wył. *136*00*08#
* wyklucza się z pakietem 100 minut do wszystkich sieci komórkowych
FAQ / Regulamin

2. Mix SMS bez limitu do wszystkich
– koszt: 10 zł/ 30 dni
wł.: *136*11*01# / wył. *136*00*01#
FAQ / Regulamin

3. Mix Połączenia bez limitu w sieci
– koszt: 10 zł/ 30 dni
wł.: *136*11*07# / wył. *136*00*07#
FAQ / Regulamin

4. Mix 300 minut do wszystkich
– koszt: 15 zł/ 30 dni
wł.: *121*11*01# / wył. *121*00*01#
FAQ / Regulamin

5. Mix 200 minut na numery stacjonarne
– koszt: 5 zł/ 30 dni
wł.: *121*11*02# / wył. *121*00*02#
FAQ / Regulamin

6. 100 minut do wszystkich sieci komórkowych
– koszt: 5 zł/ 30 dni (pakiet jednorazowy)
wł.: *121*11*03# / wył. *121*00*03#
* wyklucza się z Mix Rozmowy bez limitu do wszystkich
FAQ / Regulamin

7.Rozmawiaj jak w kraju
– koszt: 9 zł / ważność 14 dni 
wł.:*136*11*28#
Regulamin / FAQ

8. Unia na Plus (nielimitowane połączenia z numerami Plusa)
– koszt: 5 zł/ 1 dzień (usługa cykliczna)
wł.: *136*11*29# / wył. *136*00*29#
FAQ / www / regulamin

9. Pakiety internetowe 
• 0,5 GB – koszt: 5 zł / 30 dni 
– wł.: *136*11*15# / wył. *136*00*15# (Ja + Internet 0,5GB/5zl) (w UE: 0,4 GB*/0,5 GB)
• 1 GB – koszt: 10 zł / 30 dni 
umowy do 31.07.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*16# / wył. *136*00*16# (Ja + Internet 1GB/10zl 1) (w UE: 1,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*46# / wył. *136*00*46# (Ja + Internet 1GB/10zl 2) (w UE: 0,7 GB)
• 2 GB – koszt: 15 zł / 30 dni 
umowy do 31.07.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*17# / wył. *136*00*17# (Ja + Internet 2GB/15zl 1) (w UE: 2,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*59# / wył. *136*00*59# (Ja + Internet 2GB/15zl 2) (w UE: 1 GB)
• 3 GB – koszt: 20 zł / 30 dni
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 20-30 zł: wł.: *136*11*60# / wył. *136*00*60# (Ja + Internet 3GB/20zl 2) (w UE: 2,0 GB)
– kontrakt 40-120 zł: wł.: *136*11*18# / wył. *136*00*18# (Ja + Internet 3GB/20zl 1) (w UE: 3,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*61# / wył. *136*00*61# (Ja + Internet 3GB/20zl 3) (w UE: 1,3 GB)
• 4 GB – koszt: 20 zł / 30 dni 
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 20-30 zł: wł.: *136*11*56# / wył. *136*00*56# (Ja + Internet 4GB/20zl 2) (w UE: 2,0 GB)
– kontrakt 40-50 zł: wł.: *136*11*36# / wył. *136*00*36# (Ja + Internet 4GB/20zl 1) (w UE: 3,3 GB)
– kontrakt 60-120 zł: wł.: *136*11*57# / wył. *136*00*57# (Ja + Internet 4GB/20zl 3) (w UE: 4,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*58# / wył. *136*00*58# (Ja + Internet 4GB/20zl 4) (w UE: 1,3 GB)
• 8 GB – koszt: 25 zł / 30 dni 
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 20-30 zł: wł.: *136*11*52# / wył. *136*00*52# (Ja + Internet 8GB/25zl 2) (w UE: 2,0 GB)
– kontrakt 40-50 zł: wł.: *136*11*35# / wył. *136*00*35# (Ja + Internet 8GB/25zl 1) (w UE: 3,3 GB)
– kontrakt 60-80zł: wł.: *136*11*53# / wył. *136*00*53# (Ja + Internet 8GB/25zl 3) (w UE: 5,2 GB)
– kontrakt 100-120 zł: wł.: *136*11*54# / wył. *136*00*54# (Ja + Internet 8GB/25zl 4) (w UE: 7,8 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wł.: *136*11*55# / wył. *136*00*55# (Ja + Internet 8GB/25zl 5) (w UE: 1,7 GB)
FAQ / Regulamin *w trakcie aktualizacji
____________________
pakiety jednorazowe:
• 0,5 GB – koszt: 4 zł / 7 dni
– wł.: *136*11*31# / wył. *136*00*31# (Ja + Internet 0,5GB/4zl 7dni) (w UE: 0,4 GB*/0,5 GB)
• 1 GB – koszt: 7 zł / 7 dni
umowy do 31.07.2017 r.
– wł.: *136*11*32# / wył. *136*00*32# (Ja + Internet 1GB/7zl 7 dni 1) (w UE: 1,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wł.: *136*11*50# / wył. *136*00*50# (Ja + Internet 1GB/7zl 7 dni 2) (w UE: 0,7 GB)
• 2 GB – koszt: 10 zł / 7 dni 
umowy do 31.07.2017 r.
– wł.: *136*11*33# / wył. *136*00*33# (Ja + Internet 2GB/10zl 7 dni 1) (w UE: 2,0 GB)
umowy od 01.08.2017 r.
– wł.: *136*11*62# / wył. *136*00*62# (Ja + Internet 2GB/10zl 7 dni 2) (w UE: 0,7 GB)
FAQ / Regulamin *w trakcie aktualizacji

*dot. umów zawartych po 01.08.2017 r.
W przypadku umów zawartych do 31.07.2017 r. ilość jednostek zależy od kwoty kontraktowej, nie może być jednak większa niż pakiet krajowy:
10 zł w UE: 0,7 GB 
20-30 zł w UE: 2 GB 
40-50 zł w UE: 3,3 GB 
60-80 zł w UE: 5,2 GB 
100-120 zł w UE: 7,8 GB
__________________

• Pakiet Facebook 
– koszt: 0 zł / 30 dni – wł.: *136*11*05# / wył. *136*00*05#
FAQ / Regulamin

• Pakiet Video 2,5 GB (cykliczny)
– koszt: 5 zł / 30 dni – wł.: *121*11*05# / wył. *121*00*05#
FAQ / Regulamin

10. Pakiet Euroatlantycki
• 100 MB, koszt: 9 zł / 7 dni, wł.: *121*11*86# / wył.: *121*00*86# 
• 400 MB, koszt: 19 zł / 14 dni, wł.: *121*11*87# / wył.: *121*00*87#
• 1 GB, koszt: 39 zł / 30 dni, wł.: *121*11*88# / wył.: *121*00*88#
Regulamin / FAQ

11. Unia na Plus (nielimitowane połączenia z numerami Plusa)
– koszt: 5 zł/ 1 dzień (usługa cykliczna)
wł.: *136*11*29# / wył. *136*00*29#
FAQ / www / regulamin

______________________________________________________

PAKIETY KONTRAKTOWE (włączane przy nowych lub przedłużanych umowach)

I. Pakiety odnawiające się po każdym zasileniu
PAKIETY MINUT DO WSZYSTKICH KRAJOWYCH SIECI KOMÓRKOWYCH (odnawiają się po każdym zasileniu kontraktową kwotą lub wyższą)
• 200 min – koszt: 10 zł / wył. *121*01*03#
• 300 min – koszt: 15 zł / wył. *121*01*01#
• 500 min – koszt: 25 zł / wył. *121*01*02#
• Bez limitu – koszt: 35 zł / wył. *136*01*01#

• Bez limitu w sieci Plus – koszt: 0 zł / wył. *136*01*19# (Darmowe rozmowy w Plusie_kon)

PAKIETY KOMPLEKSOWE (odnawiają się po każdym zasileniu kontraktową kwotą lub wyższą) 
• pakiet kompleksowy 30 – koszt: 30 zł
– 500 min + SMS bez limitu + 6 GB (w UE: 1,6 GB) wył. *136*01*24#
– 500 min + SMS bez limitu + 7 GB (w UE: 1,6 GB) wył. *136*01*20#
• pakiet kompleksowy 40 – koszt: 40 zł
– połączenia/SMS bez limitu + 6 GB (w UE: 2,6 GB) wył. *136*01*25#
– połączenia/SMS bez limitu + 8 GB (w UE: 2,6 GB) wył. *136*01*21#

PAKIETY KOMPLEKSOWE (cykliczne) 
• Rozmowy, SMS-y bez limitu i 8GB – koszt: 29 zł
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 20-30 zł: wył. *136*03*38# (Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 1) [w UE: 2 GB]
– kontrakt 40-50 zł: wył. *136*01*52# (Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 2) [w UE: 3,3 GB]
– kontrakt 60 zł: wył. *136*01*53# (Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 3) [w UE: 5,2 GB]
– kontrakt 80 zł: wył. *136*01*54# (Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 4) [w UE: 5,2 GB]
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*55# (Oferta Rozmowy,SMSy bez limitu i 8GB 5) [w UE: 1,0 GB]
• Rozmowy, SMS-y bez limitu i 8GB – koszt: 49 zł
– wszystkie: wył. *136*04*01# (Rozmowy, SMS-y bez limitu i 8GB za 49zl 1) [w UE: 3,3 GB]
– wszystkie: bez możliwości wyłączenia (Rozmowy, SMS-y bez limitu i 8GB za 49zl 2) [w UE: 3,3 GB]

PAKIETY SMS DO WSZYSTKICH KRAJOWYCH SIECI KOMÓRKOWYCH (cykliczne)
• Bez limitu – koszt: 10 zł / wył. *136*00*01# (MIX SMSy bez limitu do wszystkich)

PAKIETY INTERNETOWE (cykliczne) 
• 1 GB – wył. *136*01*09# (Ja + Internet 1GB 1)
• 2 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*10# (Ja + Internet 2GB 1)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*47# (Ja + Internet 2GB 2)
• 2 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*14# (Ja + Internet 2GB/10zl 1)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*56# (Ja + Internet 2GB/10zl 2)
• 3 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*11# (Ja + Internet 3GB 1)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*48# (Ja + Internet 3GB 2)
• 4 GB
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 20-30 zł: wył. *136*01*49# (Ja + Internet 4GB 2)
– kontrakt 40-50 zł: wył. *136*01*69# (Ja + Internet 4GB 3)
– kontrakt 60-120 zł: wył. *136*01*12# (Ja + Internet 4GB 1)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*70# ( Ja + Internet 4GB 4)
 6 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 30-50 zł: wył. *136*01*51# (Ja + Internet 6GB 2)
– kontrakt 60-80 zł: wył. *136*01*13# (Ja + Internet 6GB 1)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*71# (Ja + Internet 6GB 3)
 6 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 30 zł: wył. *136*01*57# (Ja + Internet 6GB/15zl 2)
– kontrakt 40-50 zł: wył. *136*01*15# (Ja + Internet 6GB/15zl 1)
– kontrakt 60-80 zł: wył. *136*01*58# (Ja + Internet 6GB/15zl 3)
– kontrakt 100-120 zł: wył. *136*01*59# (Ja + Internet 6GB/15zl 4)
umowy od 01.08.2017 r.
– wszystkie: wył. *136*01*60# (Ja + Internet 6GB/15zl 5)
• 8 GB 
umowy do 31.07.2017 r.
– kontrakt 30 zł: wył. wył. *136*01*65# (Ja + Internet 8GB 2)
– kontrakt 40-50 zł: wył. wył. *136*01*66# (Ja + Internet 8GB 3)
– kontrakt 40-50 zł: wył. wył. *136*01*61# (Ja + Internet 8GB/15zl 2)
– kontrakt 60-80 zł: wył. wył. *136*01*22# (Ja + Internet 8GB 1)
– kontrakt 100-120 zł: wył. *136*01*67# (Ja + Internet 8GB 4)
– kontrakt 120 zł: wył. *136*01*62# (Ja + Internet 8GB/15zl 3)
umowy od 01.08.2017 r.
– zależy od promocji: wył. wył. *136*01*68# (Ja + Internet 8GB 5)
– lub: wył. wył. *136*01*63# (Ja + Internet 8GB/15zl 4) 
• 12 GB – wył. *136*01*26# [w UE: 1,0 GB]
lub wył. wył. *136*01*64# (Ja + Internet 12GB/25zl 2) 
• 16 GB – wył. *136*01*27# [w UE: 1,7 GB]

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Michał
3 lat temu

Jak wyłaczyć bonus internet 12 g w plus mix x? Prosze o pomoc albo wszystkie dodatkowe pakiety jak wyłaczyć? Zresetować promocje?

1
0
Would love your thoughts, please comment.x