Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Przyjęto przepisy techniczne użytkowania łączności bezprzewodowej 4G na częstotliwościach GSM

Komisja Europejska przyjęła przepisy techniczne dotyczące udostępnienia pasm częstotliwości radiowych 900 MHz oraz 1800 MHz dla urządzeń telekomunikacyjnych czwartej generacji (4G).

Przepisy te mają istotne znaczenie dla uniknięcia problemów związanych z zakłóceniami pracy istniejących urządzeń GSM i 3G. Przede wszystkim jednak stanowią ważny krok w kierunku powszechnego udostępnienia szerokopasmowej łączności bezprzewodowej obywatelom i przedsiębiorstwom w UE.

W ten sposób  decyzja Komisji (którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do końca 2011 r.) przyczyni się do realizacji celów określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którą wszyscy Europejczycy do 2013 r. powinni uzyskać dostęp do podstawowego internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do szybkiego i bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego.

Nowoprzyjęta decyzja stanowi część działań Komisji na rzecz udostępnienia częstotliwości na potrzeby łączności bezprzewodowej, które są potrzebne do pełnego wykorzystania jej potencjału.

W decyzji Komisji określono w szczególności parametry techniczne umożliwiające współistnienie w pasmach częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz następujących systemów: GSM (telefonia komórkowa drugiej generacji), systemów trzeciej generacji, które oprócz standardowych usług telefonicznych oferują internet komórkowy (dzięki technologii UMTS), oraz technologii łączności ruchomej czwartej generacji zapewniającej szybką łączność szerokopasmową przy wykorzystaniu standardów LTE (Long Term Evolution) oraz WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), dzięki którym można przetwarzać i przesyłać większe ilości danych.

Takie współistnienie systemów przewidziano w zmienionej dyrektywie GSM w sprawie wykorzystywania częstotliwości radiowych na potrzeby usług łączności ruchomej.

W omawianej decyzji ustanowiono mechanizm przyjmowania przepisów w zakresie harmonizacji technicznej w oparciu o opinie ekspertów krajowych w dziedzinie częstotliwości radiowych.

Administracje krajowe muszą do dnia 31 grudnia 2011 r. wdrożyć decyzję do prawodawstwa krajowego celem skutecznego otwarcia zakresów GSM dla systemów LTE oraz WiMAX.

W związku z pierwszymi działaniami Komisji zmierzającymi do udostępnienia pasm częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz, które podjęto w 2009 r , państwa członkowskie musiały już wcześniej przeanalizować kwestię konkurencyjności między operatorami telefonii komórkowej i zająć się wszelkimi zakłóceniami konkurencji – zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie telekomunikacji.

(ź)UKE

Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x