2,5 mln zł kary dla Polkomtela za opóźnienie w przekazaniu danych UKE

wpis w: Plus+ | 0

9. czerwca Prezes UKE nałożył na Polkomtel 2,5 mln zł kary za niedostarczenie żądanych przez Prezesa UKE danych, tj. za niewypełnienie obowiązku udzielania informacji, o którym mowa w Prawie Telekomunikacyjnym.

Zgodnie z Prawem Telekomunikacynym, przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków. W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono naruszenie przez Polkomtel tego obowiązku.

Wezwaniem z 2. listopada 2009 roku Prezes UKE wezwał Polkomtela do przedstawienia określonych danych, niezbędnych do dostosowania modelu bottom-up kalkulacji kosztów usług w sieciach ruchomych, mającego stanowić podstawę wyliczenia wysokości kosztów efektywnego operatora, będących punktem odniesienia przy ocenie kosztów w toku analizy rynków właściwych przez Prezesa UKE, do Zalecenia Komisji Europejskiej z 7. maja 2009 roku. Operator nie przekazał wszystkich żądanych przez Prezesa UKE danych we wskazanym terminie, tj. do 27. listopada 2009 roku, lecz tylko ich część. Pismem z 3. grudnia 2009 roku Prezes UKE ponownie wezwał spółkę do przedłożenia żądanych danych, a ich ostateczne przekazanie nastąpiło 18. grudnia 2009 roku.

W związku z powyższym Prezes UKE uznał, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do wypełnienia dyspozycji Prawa Telekomunikacyjnego, zgodnie z którym karze podlega ten, kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów przewidzianych ustawą.

źródło: telepolis.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments