Plus Blog

Oferta w Plusie, Telefony, Telekomunikacja, Testy Telefonów, LTE

Bezlik Rozmów w MixPlusie

Z informacji podanych przez pracownika Plusa, na Plusforum.pl wynika, że od września, oferta Bezlik Rozmów pojawi się również w MixPlusie. Opłata za usługę ma wynosić 5zł na 31 dni. W ofercie pojawi się także „Bezlik SMS” – darmowe Smsy do wszystkich w Plusie za 8 zł na 31 dni oraz zamiana „Wybranego numeru” na „Bezlik do 5-ciu” – czyli 5 wybranych numerów do Plusa za 10 zł, każdy na 31 dni. Poza tym nowe pakiety internetowe w nowych cenach: 25 MB za 5 zł, 125 MB za 6 zł, 300 MB za 12 zł i 600 MB za 18 zł (trzy ostatnie są cykliczne i odnawiają się co 31 dni). Pozostałe pakiety pozostają bez zmian. Usługi Bezliku dostępne dla taryf Mix4 i Mix4 Duo.

Z regulaminu:

„Promocja „Bezlik rozmów” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel S.A.1 i obejmuje Użytkowników MIXPLUS2, którzy korzystają z taryfy MIXPLUS3 udostępnionej przez Polkomtel S.A. od 06.10.2008r., tj. mixIV; od 14.04.2010r., tj. mixIV duo,…”

3.W ramach Promocji Abonent MIXPLUS może aktywować usługę, w ramach której może z zasięgu sieci Plus w Okresie Ważności Usługi wykonywać
nieograniczoną liczbę połączeń głosowych do abonentów sieci Plus, w tym 36.66, po uiszczeniu opłaty za pierwsze 60 sekund krajowego połączenia głosowego do sieci Plus, przewidzianej w cenniku taryfy, z której Abonent MixPlus korzysta i nie będzie obciążany opłatą za dalszą część połączenia, bez względu na czas jego trwania („Usługa”).
4. W ramach Promocji opłata za aktywację Usługi wynosi 5 zł (z VAT). Konto Abonenta MIXPLUS zostaje obciążone opłatą z chwilą Aktywacji Usługi.

Opis aktywacji Usługi:

5. Usługę mogą aktywować Abonenci MIXPLUS, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a.posiadają dodatnią wartość swojego konta (minimum 5 zł z VAT);
b.znajdują się w okresie ważności dla usług i połączeń wychodzących;
c.nie posiadają na swoim koncie uruchomionej usługi z promocji „Wybrany Numer w Sieci Plus”;
d.aktywują Usługę na swoim koncie zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 Regulaminu.
6.Aby aktywować Usługę („Aktywacja Usługi”) Abonent MIXPLUS musi wpisać w swoim telefonie krótki kod: *136*11*02# i wcisnąć przycisk „zadzwoń” (z numeru, dla którego ma być aktywowana Usługa). Usługa będzie aktywowana najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Polkomtel S.A. krótkiego kodu. O Aktywacji Usługi Abonent MIXPLUS zostanie powiadomiony zwrotną wiadomością SMS.
7. Każdorazowa ponowna Aktywacja Usługi przez Abonenta MIXPLUS następuje według zasad określonych powyżej.

Zasady korzystania z Usługi:
8. Abonent MIXPLUS może korzystać z Usługi w ciągu kolejnych 744 godzin7 następujących od momentu wysłania wiadomości SMS potwierdzającej Aktywację Usługi („Okres ważności Usługi”). Moment wysłania wiadomości SMS z dokładnością co do minuty wysyłki można sprawdzić w szczegółach wiadomości SMS potwierdzającej Aktywację Usługi. Po upływie Okresu ważności Usługi jest ona automatycznie dezaktywowana. W celu dalszego korzystania z Usługi należy dokonać ponownej Aktywacji Usługi według zasad określonych w pkt. 6 powyżej.
9. Abonent MIXPLUS może korzystać z Usługi, pod warunkiem, że posiada na swoim koncie środki na uiszczenie opłaty za pierwsze 60 sekund krajowego
połączenia głosowego w sieci Plus oraz gdy jednocześnie znajduje się w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących.
10. Abonent MIXPLUS ma możliwość sprawdzenia Okresu ważności Usługi za pomocą krótkiego kodu: *136# i wciśnięcia przycisku „zadzwoń”.
11. Aktywacja Usługi zgodnie z pkt. 6 Regulaminu oznacza, że Abonent MIXPLUS zapoznał się z treścią Regulaminu i że ją akceptuje.
12. Każdorazowo Abonent MIXPLUS może posiadać aktywną jedną Usługę na swoim koncie.Udostępnij

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x